Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays MLB 2021 0 2021-09-15 2021-09-15 1112842