Chiba vs Utsunomiya Brex Japanese B1 League 2021-2022 0 2022-05-14 2022-05-14 1565353