League
Chinese CBA

Badge
Sport
Basketball

League
Chinese CBA

Season
1718
Site
Home / Basketball / Chinese CBA / 1718

Event List

28 Oct 2017 r01 Nanjing Monkey119 - 113 Beijing Royal
28 Oct 2017 r01 Tianjin Ronggang117 - 119 Qingdao Eagles
28 Oct 2017 r01 Xinjiang Flying106 - 95 Jilin Northeast
29 Oct 2017 r01 Bayi Rockets96 - 103 Zhejiang Chouzhou
29 Oct 2017 r01 Guangdong Southern114 - 96 Shenzhen Leopards
29 Oct 2017 r01 Guangzhou Long-Lions118 - 102 Shanghai Sharks
29 Oct 2017 r01 Jiangsu Dragons93 - 87 Beijing Ducks
29 Oct 2017 r01 Shandong Golden116 - 114 Shanxi Zhongyu
29 Oct 2017 r01 Sichuan Blue96 - 107 Liaoning Flying
29 Oct 2017 r01 Zhejiang Guangsha105 - 99 Fujian Xunxing

31 Oct 2017 r02 Beijing Royal114 - 102 Shandong Golden
31 Oct 2017 r02 Guangdong Southern105 - 94 Guangzhou Long-Lions
31 Oct 2017 r02 Nanjing Monkey81 - 89 Beijing Ducks
31 Oct 2017 r02 Shenzhen Leopards117 - 105 Sichuan Blue
31 Oct 2017 r02 Tianjin Ronggang112 - 123 Shanghai Sharks
01 Nov 2017 r02 Fujian Xunxing116 - 125 Jiangsu Dragons
01 Nov 2017 r02 Jilin Northeast99 - 87 Bayi Rockets
01 Nov 2017 r02 Qingdao Eagles121 - 140 Shanxi Zhongyu
01 Nov 2017 r02 Xinjiang Flying108 - 110 Liaoning Flying
01 Nov 2017 r02 Zhejiang Chouzhou97 - 103 Zhejiang Guangsha

02 Nov 2017 r03 Beijing Ducks86 - 87 Shandong Golden
02 Nov 2017 r03 Guangzhou Long-Lions125 - 111 Sichuan Blue
02 Nov 2017 r03 Shanghai Sharks87 - 102 Guangdong Southern
03 Nov 2017 r03 Beijing Royal106 - 91 Qingdao Eagles
03 Nov 2017 r03 Fujian Xunxing102 - 109 Nanjing Monkey
03 Nov 2017 r03 Jiangsu Dragons99 - 89 Zhejiang Chouzhou
03 Nov 2017 r03 Jilin Northeast100 - 124 Zhejiang Guangsha
03 Nov 2017 r03 Liaoning Flying109 - 84 Bayi Rockets
03 Nov 2017 r03 Shanxi Zhongyu129 - 117 Tianjin Ronggang
03 Nov 2017 r03 Shenzhen Leopards111 - 120 Xinjiang Flying

04 Nov 2017 r04 Guangdong Southern113 - 109 Sichuan Blue
05 Nov 2017 r04 Bayi Rockets79 - 104 Shenzhen Leopards
05 Nov 2017 r04 Beijing Ducks111 - 105 Qingdao Eagles
05 Nov 2017 r04 Guangzhou Long-Lions110 - 137 Xinjiang Flying
05 Nov 2017 r04 Jiangsu Dragons108 - 96 Jilin Northeast
05 Nov 2017 r04 Liaoning Flying101 - 117 Zhejiang Guangsha
05 Nov 2017 r04 Shandong Golden111 - 104 Fujian Xunxing
05 Nov 2017 r04 Shanghai Sharks128 - 121 Shanxi Zhongyu
05 Nov 2017 r04 Tianjin Ronggang96 - 95 Beijing Royal
05 Nov 2017 r04 Zhejiang Chouzhou114 - 106 Nanjing Monkey

07 Nov 2017 r05 Guangdong Southern98 - 95 Xinjiang Flying
07 Nov 2017 r05 Nanjing Monkey111 - 99 Jilin Northeast
07 Nov 2017 r05 Qingdao Eagles112 - 128 Fujian Xunxing
07 Nov 2017 r05 Shandong Golden95 - 89 Zhejiang Chouzhou
07 Nov 2017 r05 Tianjin Ronggang93 - 119 Beijing Ducks
08 Nov 2017 r05 Bayi Rockets93 - 94 Guangzhou Long-Lions
08 Nov 2017 r05 Jiangsu Dragons80 - 112 Liaoning Flying
08 Nov 2017 r05 Shanxi Zhongyu101 - 109 Beijing Royal
08 Nov 2017 r05 Sichuan Blue105 - 114 Shanghai Sharks
08 Nov 2017 r05 Zhejiang Guangsha121 - 98 Shenzhen Leopards

09 Nov 2017 r06 Fujian Xunxing121 - 105 Tianjin Ronggang
09 Nov 2017 r06 Jilin Northeast96 - 151 Shandong Golden
09 Nov 2017 r06 Qingdao Eagles104 - 115 Zhejiang Chouzhou
10 Nov 2017 r06 Xinjiang Flying121 - 108 Sichuan Blue
10 Nov 2017 r06 Guangdong Southern106 - 92 Bayi Rockets
10 Nov 2017 r06 Nanjing Monkey110 - 107 Liaoning Flying
10 Nov 2017 r06 Shanghai Sharks123 - 119 Beijing Royal
10 Nov 2017 r06 Shanxi Zhongyu103 - 113 Beijing Ducks
10 Nov 2017 r06 Shenzhen Leopards110 - 102 Jiangsu Dragons
10 Nov 2017 r06 Zhejiang Guangsha116 - 118 Guangzhou Long-Lions

11 Nov 2017 r07 Jilin Northeast137 - 119 Qingdao Eagles
11 Nov 2017 r07 Zhejiang Chouzhou112 - 90 Tianjin Ronggang
12 Nov 2017 r07 Beijing Royal113 - 105 Beijing Ducks
12 Nov 2017 r07 Fujian Xunxing129 - 111 Shanxi Zhongyu
12 Nov 2017 r07 Guangzhou Long-Lions113 - 115 Jiangsu Dragons
12 Nov 2017 r07 Liaoning Flying97 - 95 Shandong Golden
12 Nov 2017 r07 Shanghai Sharks110 - 104 Xinjiang Flying
12 Nov 2017 r07 Shenzhen Leopards129 - 98 Nanjing Monkey
12 Nov 2017 r07 Sichuan Blue113 - 100 Bayi Rockets
12 Nov 2017 r07 Zhejiang Guangsha115 - 88 Guangdong Southern

14 Nov 2017 r08 Beijing Royal75 - 91 Fujian Xunxing
14 Nov 2017 r08 Guangzhou Long-Lions115 - 96 Nanjing Monkey
14 Nov 2017 r08 Liaoning Flying110 - 92 Qingdao Eagles
14 Nov 2017 r08 Tianjin Ronggang116 - 104 Jilin Northeast
14 Nov 2017 r08 Zhejiang Chouzhou109 - 104 Shanxi Zhongyu
15 Nov 2017 r08 Xinjiang Flying95 - 74 Bayi Rockets
15 Nov 2017 r08 Beijing Ducks108 - 98 Shanghai Sharks
15 Nov 2017 r08 Guangdong Southern93 - 95 Jiangsu Dragons
15 Nov 2017 r08 Shandong Golden106 - 99 Shenzhen Leopards
15 Nov 2017 r08 Sichuan Blue120 - 116 Zhejiang Guangsha

16 Nov 2017 r09 Tianjin Ronggang104 - 115 Liaoning Flying
17 Nov 2017 r09 Beijing Ducks117 - 110 Fujian Xunxing
17 Nov 2017 r09 Guangdong Southern115 - 85 Nanjing Monkey
17 Nov 2017 r09 Jiangsu Dragons125 - 95 Sichuan Blue
17 Nov 2017 r09 Qingdao Eagles91 - 102 Shenzhen Leopards
17 Nov 2017 r09 Shandong Golden129 - 102 Guangzhou Long-Lions
17 Nov 2017 r09 Shanghai Sharks87 - 72 Bayi Rockets
17 Nov 2017 r09 Shanxi Zhongyu146 - 125 Jilin Northeast
17 Nov 2017 r09 Xinjiang Flying91 - 86 Zhejiang Guangsha
29 Nov 2017 r09 Beijing Royal101 - 108 Zhejiang Chouzhou

30 Nov 2017 r10 Fujian Xunxing144 - 139 Shanghai Sharks
30 Nov 2017 r10 Nanjing Monkey120 - 107 Sichuan Blue
30 Nov 2017 r10 Qingdao Eagles125 - 94 Guangzhou Long-Lions
30 Nov 2017 r10 Shenzhen Leopards102 - 83 Tianjin Ronggang
30 Nov 2017 r10 Zhejiang Guangsha130 - 97 Bayi Rockets
01 Dec 2017 r10 Beijing Ducks113 - 104 Zhejiang Chouzhou
01 Dec 2017 r10 Beijing Royal109 - 96 Jilin Northeast
01 Dec 2017 r10 Jiangsu Dragons115 - 99 Xinjiang Flying
01 Dec 2017 r10 Shandong Golden100 - 85 Guangdong Southern
01 Dec 2017 r10 Shanxi Zhongyu89 - 96 Liaoning Flying

02 Dec 2017 r11 Guangzhou Long-Lions121 - 95 Tianjin Ronggang
02 Dec 2017 r11 Shanghai Sharks95 - 119 Zhejiang Guangsha
03 Dec 2017 r11 Bayi Rockets86 - 92 Jiangsu Dragons
03 Dec 2017 r11 Jilin Northeast97 - 88 Beijing Ducks
03 Dec 2017 r11 Liaoning Flying105 - 97 Beijing Royal
03 Dec 2017 r11 Nanjing Monkey114 - 101 Xinjiang Flying
03 Dec 2017 r11 Qingdao Eagles109 - 112 Guangdong Southern
03 Dec 2017 r11 Shenzhen Leopards115 - 101 Shanxi Zhongyu
03 Dec 2017 r11 Sichuan Blue105 - 121 Shandong Golden
03 Dec 2017 r11 Zhejiang Chouzhou131 - 123 Fujian Xunxing

05 Dec 2017 r12 Bayi Rockets96 - 101 Nanjing Monkey
05 Dec 2017 r12 Beijing Royal100 - 102 Shenzhen Leopards
05 Dec 2017 r12 Guangdong Southern99 - 91 Tianjin Ronggang
05 Dec 2017 r12 Guangzhou Long-Lions112 - 110 Shanxi Zhongyu
05 Dec 2017 r12 Sichuan Blue104 - 107 Qingdao Eagles
05 Dec 2017 r12 Xinjiang Flying114 - 111 Shandong Golden
06 Dec 2017 r12 Liaoning Flying104 - 97 Beijing Ducks
06 Dec 2017 r12 Shanghai Sharks97 - 102 Zhejiang Chouzhou
06 Dec 2017 r12 Zhejiang Guangsha111 - 95 Jiangsu Dragons
06 Dec 2017 r12 Fujian Xunxing130 - 112 Jilin Northeast

07 Dec 2017 r13 Xinjiang Flying133 - 113 Qingdao Eagles
07 Dec 2017 r13 Beijing Royal97 - 89 Guangzhou Long-Lions
07 Dec 2017 r13 Guangdong Southern124 - 98 Shanxi Zhongyu
07 Dec 2017 r13 Shandong Golden106 - 88 Bayi Rockets
07 Dec 2017 r13 Tianjin Ronggang104 - 93 Sichuan Blue
08 Dec 2017 r13 Beijing Ducks92 - 89 Shenzhen Leopards
08 Dec 2017 r13 Fujian Xunxing102 - 123 Liaoning Flying
08 Dec 2017 r13 Jiangsu Dragons101 - 96 Shanghai Sharks
08 Dec 2017 r13 Zhejiang Chouzhou120 - 100 Jilin Northeast
08 Dec 2017 r13 Zhejiang Guangsha146 - 106 Nanjing Monkey

09 Dec 2017 r14 Beijing Royal103 - 100 Guangdong Southern
09 Dec 2017 r14 Qingdao Eagles107 - 83 Bayi Rockets
09 Dec 2017 r14 Shanxi Zhongyu110 - 101 Sichuan Blue
09 Dec 2017 r14 Tianjin Ronggang105 - 110 Xinjiang Flying
10 Dec 2017 r14 Beijing Ducks122 - 116 Guangzhou Long-Lions
10 Dec 2017 r14 Jilin Northeast110 - 114 Shanghai Sharks
10 Dec 2017 r14 Nanjing Monkey91 - 107 Jiangsu Dragons
10 Dec 2017 r14 Shandong Golden131 - 126 Zhejiang Guangsha
10 Dec 2017 r14 Shenzhen Leopards135 - 130 Fujian Xunxing
10 Dec 2017 r14 Zhejiang Chouzhou95 - 92 Liaoning Flying

12 Dec 2017 r15 Bayi Rockets100 - 86 Tianjin Ronggang
12 Dec 2017 r15 Jiangsu Dragons99 - 111 Shandong Golden
12 Dec 2017 r15 Qingdao Eagles105 - 113 Zhejiang Guangsha
12 Dec 2017 r15 Shanxi Zhongyu116 - 114 Xinjiang Flying
12 Dec 2017 r15 Sichuan Blue99 - 100 Beijing Royal
13 Dec 2017 r15 Beijing Ducks95 - 90 Guangdong Southern
13 Dec 2017 r15 Guangzhou Long-Lions126 - 120 Fujian Xunxing
13 Dec 2017 r15 Liaoning Flying116 - 108 Jilin Northeast
13 Dec 2017 r15 Shanghai Sharks97 - 106 Nanjing Monkey
13 Dec 2017 r15 Shenzhen Leopards103 - 94 Zhejiang Chouzhou

14 Dec 2017 r16 Bayi Rockets105 - 114 Shanxi Zhongyu
14 Dec 2017 r16 Jiangsu Dragons119 - 106 Qingdao Eagles
14 Dec 2017 r16 Xinjiang Flying117 - 111 Beijing Royal
14 Dec 2017 r16 Zhejiang Guangsha117 - 89 Tianjin Ronggang
15 Dec 2017 r16 Guangdong Southern92 - 86 Fujian Xunxing
15 Dec 2017 r16 Guangzhou Long-Lions91 - 88 Zhejiang Chouzhou
15 Dec 2017 r16 Nanjing Monkey100 - 111 Shandong Golden
15 Dec 2017 r16 Shanghai Sharks79 - 98 Liaoning Flying
15 Dec 2017 r16 Shenzhen Leopards129 - 118 Jilin Northeast
15 Dec 2017 r16 Sichuan Blue96 - 98 Beijing Ducks

16 Dec 2017 r17 Beijing Royal91 - 84 Bayi Rockets
16 Dec 2017 r17 Tianjin Ronggang98 - 118 Jiangsu Dragons
16 Dec 2017 r17 Zhejiang Guangsha133 - 113 Shanxi Zhongyu
17 Dec 2017 r17 Xinjiang Flying105 - 98 Beijing Ducks
17 Dec 2017 r17 Fujian Xunxing105 - 103 Sichuan Blue
17 Dec 2017 r17 Guangdong Southern108 - 102 Zhejiang Chouzhou
17 Dec 2017 r17 Jilin Northeast139 - 132 Guangzhou Long-Lions
17 Dec 2017 r17 Nanjing Monkey91 - 95 Qingdao Eagles
17 Dec 2017 r17 Shanghai Sharks128 - 111 Shandong Golden
17 Dec 2017 r17 Shenzhen Leopards92 - 89 Liaoning Flying

19 Dec 2017 r18 Tianjin Ronggang127 - 117 Nanjing Monkey
19 Dec 2017 r18 Zhejiang Chouzhou142 - 112 Sichuan Blue
19 Dec 2017 r18 Beijing Ducks95 - 92 Bayi Rockets
19 Dec 2017 r18 Beijing Royal108 - 116 Zhejiang Guangsha
19 Dec 2017 r18 Fujian Xunxing131 - 125 Xinjiang Flying
19 Dec 2017 r18 Jilin Northeast86 - 102 Guangdong Southern
19 Dec 2017 r18 Shanxi Zhongyu102 - 113 Jiangsu Dragons
20 Dec 2017 r18 Liaoning Flying99 - 111 Guangzhou Long-Lions
20 Dec 2017 r18 Shandong Golden111 - 115 Qingdao Eagles
20 Dec 2017 r18 Shenzhen Leopards90 - 71 Shanghai Sharks

21 Dec 2017 r19 Bayi Rockets110 - 107 Fujian Xunxing
21 Dec 2017 r19 Beijing Ducks97 - 103 Zhejiang Guangsha
21 Dec 2017 r19 Jiangsu Dragons121 - 105 Beijing Royal
21 Dec 2017 r19 Shanxi Zhongyu104 - 115 Nanjing Monkey
21 Dec 2017 r19 Sichuan Blue111 - 118 Jilin Northeast
21 Dec 2017 r19 Zhejiang Chouzhou124 - 110 Xinjiang Flying
22 Dec 2017 r19 Guangzhou Long-Lions117 - 128 Shenzhen Leopards
22 Dec 2017 r19 Liaoning Flying92 - 89 Guangdong Southern
22 Dec 2017 r19 Qingdao Eagles111 - 118 Shanghai Sharks
22 Dec 2017 r19 Shandong Golden123 - 114 Tianjin Ronggang

23 Dec 2017 r20 Beijing Royal115 - 108 Nanjing Monkey
23 Dec 2017 r20 Fujian Xunxing81 - 103 Zhejiang Guangsha
23 Dec 2017 r20 Jilin Northeast114 - 123 Xinjiang Flying
23 Dec 2017 r20 Zhejiang Chouzhou97 - 68 Bayi Rockets
24 Dec 2017 r20 Beijing Ducks122 - 124 Jiangsu Dragons
24 Dec 2017 r20 Liaoning Flying123 - 91 Sichuan Blue
24 Dec 2017 r20 Qingdao Eagles135 - 115 Tianjin Ronggang
24 Dec 2017 r20 Shanghai Sharks114 - 118 Guangzhou Long-Lions
24 Dec 2017 r20 Shanxi Zhongyu128 - 114 Shandong Golden
24 Dec 2017 r20 Shenzhen Leopards111 - 126 Guangdong Southern

26 Dec 2017 r21 Bayi Rockets108 - 97 Jilin Northeast
26 Dec 2017 r21 Beijing Ducks105 - 92 Nanjing Monkey
26 Dec 2017 r21 Zhejiang Guangsha119 - 111 Zhejiang Chouzhou
27 Dec 2017 r21 Guangzhou Long-Lions101 - 113 Guangdong Southern
27 Dec 2017 r21 Liaoning Flying127 - 113 Xinjiang Flying
27 Dec 2017 r21 Shanghai Sharks111 - 92 Tianjin Ronggang
27 Dec 2017 r21 Shanxi Zhongyu122 - 109 Qingdao Eagles
28 Dec 2017 r21 Jiangsu Dragons130 - 112 Fujian Xunxing
28 Dec 2017 r21 Shandong Golden127 - 90 Beijing Royal
28 Dec 2017 r21 Sichuan Blue122 - 105 Shenzhen Leopards

29 Dec 2017 r22 Guangdong Southern104 - 97 Shanghai Sharks
29 Dec 2017 r22 Tianjin Ronggang108 - 117 Shanxi Zhongyu
29 Dec 2017 r22 Zhejiang Guangsha112 - 81 Jilin Northeast
30 Dec 2017 r22 Xinjiang Flying102 - 94 Shenzhen Leopards
30 Dec 2017 r22 Qingdao Eagles98 - 118 Beijing Royal
30 Dec 2017 r22 Sichuan Blue104 - 107 Guangzhou Long-Lions
30 Dec 2017 r22 Zhejiang Chouzhou112 - 105 Jiangsu Dragons
31 Dec 2017 r22 Bayi Rockets79 - 105 Liaoning Flying
31 Dec 2017 r22 Nanjing Monkey127 - 123 Fujian Xunxing
31 Dec 2017 r22 Shandong Golden128 - 126 Beijing Ducks

02 Jan 2018 r23 Xinjiang Flying128 - 120 Guangzhou Long-Lions
02 Jan 2018 r23 Beijing Royal114 - 111 Tianjin Ronggang
02 Jan 2018 r23 Fujian Xunxing115 - 104 Shandong Golden
02 Jan 2018 r23 Jiangsu Dragons96 - 104 Jilin Northeast
02 Jan 2018 r23 Qingdao Eagles81 - 94 Beijing Ducks
02 Jan 2018 r23 Shanxi Zhongyu97 - 116 Shanghai Sharks
02 Jan 2018 r23 Shenzhen Leopards106 - 101 Bayi Rockets
02 Jan 2018 r23 Sichuan Blue101 - 115 Guangdong Southern
02 Jan 2018 r23 Zhejiang Guangsha115 - 121 Liaoning Flying
03 Jan 2018 r23 Nanjing Monkey102 - 91 Zhejiang Chouzhou

04 Jan 2018 r24 Beijing Royal144 - 138 Shanxi Zhongyu
04 Jan 2018 r24 Fujian Xunxing122 - 101 Qingdao Eagles
04 Jan 2018 r24 Shanghai Sharks119 - 92 Sichuan Blue
04 Jan 2018 r24 Shenzhen Leopards88 - 92 Zhejiang Guangsha
05 Jan 2018 r24 Beijing Ducks106 - 98 Tianjin Ronggang
05 Jan 2018 r24 Guangzhou Long-Lions121 - 102 Bayi Rockets
05 Jan 2018 r24 Jilin Northeast94 - 107 Nanjing Monkey
05 Jan 2018 r24 Liaoning Flying84 - 98 Jiangsu Dragons
05 Jan 2018 r24 Xinjiang Flying104 - 96 Guangdong Southern
05 Jan 2018 r24 Zhejiang Chouzhou97 - 113 Shandong Golden

06 Jan 2018 r25 Beijing Royal103 - 100 Shanghai Sharks
07 Jan 2018 r25 Bayi Rockets78 - 97 Guangdong Southern
07 Jan 2018 r25 Beijing Ducks125 - 112 Shanxi Zhongyu
07 Jan 2018 r25 Guangzhou Long-Lions119 - 129 Zhejiang Guangsha
07 Jan 2018 r25 Jiangsu Dragons97 - 100 Shenzhen Leopards
07 Jan 2018 r25 Liaoning Flying117 - 114 Nanjing Monkey
07 Jan 2018 r25 Shandong Golden127 - 105 Jilin Northeast
07 Jan 2018 r25 Sichuan Blue105 - 96 Xinjiang Flying
07 Jan 2018 r25 Tianjin Ronggang102 - 129 Fujian Xunxing
07 Jan 2018 r25 Zhejiang Chouzhou106 - 92 Qingdao Eagles

09 Jan 2018 r26 Xinjiang Flying123 - 116 Shanghai Sharks
09 Jan 2018 r26 Nanjing Monkey109 - 94 Shenzhen Leopards
10 Jan 2018 r26 Bayi Rockets110 - 114 Sichuan Blue
10 Jan 2018 r26 Guangdong Southern114 - 107 Zhejiang Guangsha
10 Jan 2018 r26 Jiangsu Dragons114 - 102 Guangzhou Long-Lions
10 Jan 2018 r26 Qingdao Eagles120 - 104 Jilin Northeast
10 Jan 2018 r26 Shanxi Zhongyu113 - 112 Fujian Xunxing
11 Jan 2018 r26 Beijing Ducks108 - 105 Beijing Royal
11 Jan 2018 r26 Shandong Golden103 - 98 Liaoning Flying
11 Jan 2018 r26 Tianjin Ronggang88 - 94 Zhejiang Chouzhou

16 Jan 2018 r27 Fujian Xunxing135 - 121 Beijing Royal
16 Jan 2018 r27 Jilin Northeast114 - 94 Tianjin Ronggang
16 Jan 2018 r27 Nanjing Monkey120 - 123 Guangzhou Long-Lions
16 Jan 2018 r27 Qingdao Eagles105 - 115 Liaoning Flying
16 Jan 2018 r27 Shanghai Sharks88 - 79 Beijing Ducks
16 Jan 2018 r27 Shanxi Zhongyu106 - 102 Zhejiang Chouzhou
16 Jan 2018 r27 Shenzhen Leopards129 - 103 Shandong Golden
16 Jan 2018 r27 Zhejiang Guangsha124 - 100 Sichuan Blue
17 Jan 2018 r27 Bayi Rockets92 - 104 Xinjiang Flying
17 Jan 2018 r27 Jiangsu Dragons89 - 86 Guangdong Southern

18 Jan 2018 r28 Fujian Xunxing98 - 103 Beijing Ducks
18 Jan 2018 r28 Guangzhou Long-Lions126 - 123 Shandong Golden
18 Jan 2018 r28 Jilin Northeast129 - 130 Shanxi Zhongyu
18 Jan 2018 r28 Liaoning Flying134 - 98 Tianjin Ronggang
18 Jan 2018 r28 Zhejiang Chouzhou107 - 90 Beijing Royal
19 Jan 2018 r28 Nanjing Monkey89 - 113 Guangdong Southern
19 Jan 2018 r28 Shanghai Sharks117 - 93 Bayi Rockets
19 Jan 2018 r28 Shenzhen Leopards121 - 103 Qingdao Eagles
19 Jan 2018 r28 Sichuan Blue107 - 104 Jiangsu Dragons
19 Jan 2018 r28 Zhejiang Guangsha118 - 94 Xinjiang Flying

20 Jan 2018 r29 Jilin Northeast104 - 117 Beijing Royal
20 Jan 2018 r29 Zhejiang Chouzhou106 - 116 Beijing Ducks
21 Jan 2018 r29 Xinjiang Flying139 - 119 Jiangsu Dragons
21 Jan 2018 r29 Bayi Rockets91 - 125 Zhejiang Guangsha
21 Jan 2018 r29 Guangdong Southern110 - 113 Shandong Golden
21 Jan 2018 r29 Guangzhou Long-Lions121 - 113 Qingdao Eagles
21 Jan 2018 r29 Liaoning Flying106 - 105 Shanxi Zhongyu
21 Jan 2018 r29 Shanghai Sharks112 - 105 Fujian Xunxing
21 Jan 2018 r29 Sichuan Blue111 - 120 Nanjing Monkey
21 Jan 2018 r29 Tianjin Ronggang97 - 108 Shenzhen Leopards

23 Jan 2018 r30 Xinjiang Flying125 - 108 Nanjing Monkey
23 Jan 2018 r30 Beijing Ducks108 - 92 Jilin Northeast
23 Jan 2018 r30 Guangdong Southern119 - 104 Qingdao Eagles
23 Jan 2018 r30 Jiangsu Dragons110 - 92 Bayi Rockets
23 Jan 2018 r30 Shandong Golden126 - 100 Sichuan Blue
24 Jan 2018 r30 Beijing Royal90 - 116 Liaoning Flying
24 Jan 2018 r30 Fujian Xunxing117 - 124 Zhejiang Chouzhou
24 Jan 2018 r30 Shanxi Zhongyu127 - 120 Shenzhen Leopards
24 Jan 2018 r30 Tianjin Ronggang131 - 126 Guangzhou Long-Lions
24 Jan 2018 r30 Zhejiang Guangsha113 - 105 Shanghai Sharks

25 Jan 2018 r31 Nanjing Monkey126 - 101 Bayi Rockets
25 Jan 2018 r31 Qingdao Eagles121 - 100 Sichuan Blue
25 Jan 2018 r31 Shandong Golden116 - 105 Xinjiang Flying
26 Jan 2018 r31 Beijing Ducks96 - 87 Liaoning Flying
26 Jan 2018 r31 Jiangsu Dragons113 - 124 Zhejiang Guangsha
26 Jan 2018 r31 Jilin Northeast104 - 133 Fujian Xunxing
26 Jan 2018 r31 Shanxi Zhongyu123 - 117 Guangzhou Long-Lions
26 Jan 2018 r31 Shenzhen Leopards115 - 93 Beijing Royal
26 Jan 2018 r31 Tianjin Ronggang86 - 126 Guangdong Southern
26 Jan 2018 r31 Zhejiang Chouzhou85 - 103 Shanghai Sharks

27 Jan 2018 r32 Qingdao Eagles110 - 122 Xinjiang Flying
28 Jan 2018 r32 Bayi Rockets88 - 103 Shandong Golden
28 Jan 2018 r32 Guangzhou Long-Lions118 - 108 Beijing Royal
28 Jan 2018 r32 Jilin Northeast102 - 116 Zhejiang Chouzhou
28 Jan 2018 r32 Liaoning Flying121 - 108 Fujian Xunxing
28 Jan 2018 r32 Nanjing Monkey104 - 118 Zhejiang Guangsha
28 Jan 2018 r32 Shanghai Sharks112 - 124 Jiangsu Dragons
28 Jan 2018 r32 Shanxi Zhongyu96 - 102 Guangdong Southern
28 Jan 2018 r32 Shenzhen Leopards116 - 109 Beijing Ducks
28 Jan 2018 r32 Sichuan Blue114 - 109 Tianjin Ronggang

30 Jan 2018 r33 Xinjiang Flying136 - 108 Tianjin Ronggang
30 Jan 2018 r33 Fujian Xunxing108 - 111 Shenzhen Leopards
30 Jan 2018 r33 Guangdong Southern112 - 108 Beijing Royal
30 Jan 2018 r33 Guangzhou Long-Lions106 - 96 Beijing Ducks
30 Jan 2018 r33 Jiangsu Dragons116 - 100 Nanjing Monkey
30 Jan 2018 r33 Shanghai Sharks121 - 103 Jilin Northeast
30 Jan 2018 r33 Sichuan Blue132 - 124 Shanxi Zhongyu
30 Jan 2018 r33 Zhejiang Guangsha110 - 104 Shandong Golden
31 Jan 2018 r33 Bayi Rockets107 - 117 Qingdao Eagles
31 Jan 2018 r33 Liaoning Flying109 - 91 Zhejiang Chouzhou

01 Feb 2018 r34 Xinjiang Flying120 - 108 Shanxi Zhongyu
01 Feb 2018 r34 Beijing Royal116 - 113 Sichuan Blue
01 Feb 2018 r34 Fujian Xunxing132 - 125 Guangzhou Long-Lions
01 Feb 2018 r34 Guangdong Southern109 - 96 Beijing Ducks
01 Feb 2018 r34 Nanjing Monkey105 - 118 Shanghai Sharks
01 Feb 2018 r34 Shandong Golden127 - 103 Jiangsu Dragons
02 Feb 2018 r34 Jilin Northeast99 - 114 Liaoning Flying
02 Feb 2018 r34 Tianjin Ronggang97 - 90 Bayi Rockets
02 Feb 2018 r34 Zhejiang Chouzhou92 - 97 Shenzhen Leopards
02 Feb 2018 r34 Zhejiang Guangsha125 - 118 Qingdao Eagles

03 Feb 2018 r35 Beijing Royal111 - 113 Xinjiang Flying
03 Feb 2018 r35 Fujian Xunxing113 - 121 Guangdong Southern
03 Feb 2018 r35 Shandong Golden132 - 103 Nanjing Monkey
04 Feb 2018 r35 Beijing Ducks111 - 97 Sichuan Blue
04 Feb 2018 r35 Jilin Northeast94 - 105 Shenzhen Leopards
04 Feb 2018 r35 Liaoning Flying104 - 98 Shanghai Sharks
04 Feb 2018 r35 Qingdao Eagles94 - 110 Jiangsu Dragons
04 Feb 2018 r35 Shanxi Zhongyu106 - 87 Bayi Rockets
04 Feb 2018 r35 Tianjin Ronggang111 - 135 Zhejiang Guangsha
04 Feb 2018 r35 Zhejiang Chouzhou121 - 126 Guangzhou Long-Lions

06 Feb 2018 r36 Beijing Ducks111 - 95 Xinjiang Flying
06 Feb 2018 r36 Jiangsu Dragons124 - 105 Tianjin Ronggang
06 Feb 2018 r36 Liaoning Flying119 - 107 Shenzhen Leopards
06 Feb 2018 r36 Shandong Golden117 - 92 Shanghai Sharks
06 Feb 2018 r36 Shanxi Zhongyu116 - 126 Zhejiang Guangsha
06 Feb 2018 r36 Zhejiang Chouzhou102 - 107 Guangdong Southern
07 Feb 2018 r36 Bayi Rockets93 - 95 Beijing Royal
07 Feb 2018 r36 Guangzhou Long-Lions124 - 96 Jilin Northeast
07 Feb 2018 r36 Qingdao Eagles120 - 107 Nanjing Monkey
07 Feb 2018 r36 Sichuan Blue105 - 131 Fujian Xunxing

08 Feb 2018 r37 Jiangsu Dragons119 - 113 Shanxi Zhongyu
08 Feb 2018 r37 Shanghai Sharks93 - 82 Shenzhen Leopards
09 Feb 2018 r37 Xinjiang Flying132 - 124 Fujian Xunxing
09 Feb 2018 r37 Bayi Rockets106 - 111 Beijing Ducks
09 Feb 2018 r37 Guangdong Southern93 - 67 Jilin Northeast
09 Feb 2018 r37 Guangzhou Long-Lions120 - 114 Liaoning Flying
09 Feb 2018 r37 Nanjing Monkey109 - 123 Tianjin Ronggang
09 Feb 2018 r37 Qingdao Eagles118 - 135 Shandong Golden
09 Feb 2018 r37 Sichuan Blue93 - 118 Zhejiang Chouzhou
09 Feb 2018 r37 Zhejiang Guangsha120 - 111 Beijing Royal

11 Feb 2018 r38 Beijing Royal104 - 92 Jiangsu Dragons
11 Feb 2018 r38 Fujian Xunxing135 - 112 Bayi Rockets
11 Feb 2018 r38 Guangdong Southern85 - 112 Liaoning Flying
11 Feb 2018 r38 Jilin Northeast98 - 83 Sichuan Blue
11 Feb 2018 r38 Nanjing Monkey106 - 111 Shanxi Zhongyu
11 Feb 2018 r38 Shanghai Sharks114 - 100 Qingdao Eagles
11 Feb 2018 r38 Shenzhen Leopards138 - 121 Guangzhou Long-Lions
11 Feb 2018 r38 Tianjin Ronggang128 - 126 Shandong Golden
11 Feb 2018 r38 Xinjiang Flying126 - 97 Zhejiang Chouzhou
11 Feb 2018 r38 Zhejiang Guangsha88 - 100 Beijing Ducks

03 Mar 2018 r00 Shenzhen Leopards121 - 113 Guangzhou Long-Lions
04 Mar 2018 r00 Beijing Ducks95 - 104 Shanghai Sharks
06 Mar 2018 r00 Guangzhou Long-Lions112 - 116 Shenzhen Leopards
07 Mar 2018 r00 Shanghai Sharks95 - 101 Beijing Ducks
10 Mar 2018 r00 Beijing Ducks97 - 72 Shanghai Sharks
13 Mar 2018 r00 Shenzhen Leopards119 - 122 Zhejiang Guangsha
13 Mar 2018 r00 Jiangsu Dragons100 - 104 Shandong Golden
14 Mar 2018 r00 Xinjiang Flying114 - 130 Guangdong Southern
14 Mar 2018 r00 Beijing Ducks91 - 92 Liaoning Flying
16 Mar 2018 r00 Shandong Golden111 - 91 Jiangsu Dragons
16 Mar 2018 r00 Zhejiang Guangsha102 - 106 Shenzhen Leopards
17 Mar 2018 r00 Guangdong Southern123 - 99 Xinjiang Flying
17 Mar 2018 r00 Liaoning Flying87 - 95 Beijing Ducks
18 Mar 2018 r00 Shandong Golden127 - 104 Jiangsu Dragons
18 Mar 2018 r00 Zhejiang Guangsha101 - 89 Shenzhen Leopards
19 Mar 2018 r00 Guangdong Southern92 - 95 Xinjiang Flying
19 Mar 2018 r00 Liaoning Flying123 - 119 Beijing Ducks
21 Mar 2018 r00 Shenzhen Leopards100 - 95 Zhejiang Guangsha
22 Mar 2018 r00 Xinjiang Flying94 - 118 Guangdong Southern
22 Mar 2018 r00 Beijing Ducks72 - 75 Liaoning Flying
24 Mar 2018 r00 Zhejiang Guangsha107 - 98 Shenzhen Leopards
28 Mar 2018 r00 Zhejiang Guangsha128 - 118 Shandong Golden
29 Mar 2018 r00 Liaoning Flying95 - 90 Guangdong Southern
30 Mar 2018 r00 Zhejiang Guangsha99 - 107 Shandong Golden
31 Mar 2018 r00 Liaoning Flying101 - 95 Guangdong Southern
02 Apr 2018 r00 Shandong Golden90 - 98 Zhejiang Guangsha
03 Apr 2018 r00 Guangdong Southern84 - 96 Liaoning Flying
04 Apr 2018 r00 Shandong Golden119 - 116 Zhejiang Guangsha
05 Apr 2018 r00 Guangdong Southern110 - 102 Liaoning Flying
06 Apr 2018 r00 Shandong Golden113 - 103 Zhejiang Guangsha
07 Apr 2018 r00 Guangdong Southern97 - 111 Liaoning Flying
09 Apr 2018 r00 Zhejiang Guangsha117 - 96 Shandong Golden
11 Apr 2018 r00 Zhejiang Guangsha105 - 95 Shandong Golden
15 Apr 2018 r00 Zhejiang Guangsha108 - 120 Liaoning Flying
17 Apr 2018 r00 Zhejiang Guangsha116 - 121 Liaoning Flying
20 Apr 2018 r00 Liaoning Flying104 - 100 Zhejiang Guangsha
22 Apr 2018 r00 Liaoning Flying100 - 88 Zhejiang Guangsha


Download as CSV?

= TV Listing = Event Thumb = Banner Iamge = Fanart Image