League
Chinese CBA

Badge
Sport
Basketball

League
Chinese CBA

Season
1920
Site
Home / Basketball / Chinese CBA / 1920

Event List

03 Dec 2019 r13 Guangzhou Long-Lions86 - 109 Beijing Ducks
03 Dec 2019 r13 Shandong Golden132 - 122 Nanjing Monkey
04 Dec 2019 r13 Jiangsu Dragons106 - 116 Xinjiang Flying
04 Dec 2019 r13 Jilin Northeast125 - 105 Fujian Xunxing
04 Dec 2019 r13 Shanghai Sharks113 - 112 Qingdao Eagles
04 Dec 2019 r13 Shanxi Zhongyu107 - 88 Zhejiang Guangsha
04 Dec 2019 r13 Tianjin Ronggang90 - 105 Beijing Royal
04 Dec 2019 r13 Zhejiang Chouzhou115 - 104 Liaoning Flying
05 Dec 2019 r13 Bayi Rockets97 - 116 Guangdong Southern
05 Dec 2019 r13 Shenzhen Leopards98 - 95 Sichuan Blue


Download as CSV?

= TV Listing = Event Thumb = Banner Iamge = Fanart Image