League
Chinese CBA

Badge
Sport
Basketball

League
Chinese CBA

Season
2019-2020
Site
Home / Sport / Basketball / Chinese CBA / 2019-2020

Event List
View: List Thumbs Poster Banner


01 Nov 2019 r01 Guangdong Southern107 - 98 Liaoning Flying
02 Nov 2019 r01 Beijing Royal108 - 103 Shenzhen Leopards
02 Nov 2019 r01 Jiangsu Dragons96 - 97 Zhejiang Chouzhou
02 Nov 2019 r01 Qingdao Eagles103 - 105 Jilin Northeast
02 Nov 2019 r01 Shandong Golden108 - 95 Bayi Rockets
02 Nov 2019 r01 Shanghai Sharks93 - 84 Nanjing Monkey
02 Nov 2019 r01 Sichuan Blue87 - 134 Xinjiang Flying
02 Nov 2019 r01 Zhejiang Guangsha93 - 90 Fujian Xunxing
03 Nov 2019 r01 Guangzhou Long-Lions96 - 123 Shanxi Zhongyu
03 Nov 2019 r01 Tianjin Ronggang81 - 103 Beijing Ducks

04 Nov 2019 r02 Liaoning Flying90 - 103 Zhejiang Guangsha
05 Nov 2019 r02 Beijing Royal98 - 102 Shanghai Sharks
05 Nov 2019 r02 Guangdong Southern118 - 115 Sichuan Blue
05 Nov 2019 r02 Nanjing Monkey88 - 90 Jiangsu Dragons
05 Nov 2019 r02 Qingdao Eagles113 - 83 Bayi Rockets
05 Nov 2019 r02 Shanxi Zhongyu115 - 107 Fujian Xunxing
05 Nov 2019 r02 Xinjiang Flying146 - 138 Zhejiang Chouzhou
06 Nov 2019 r02 Beijing Ducks105 - 102 Shandong Golden
06 Nov 2019 r02 Shenzhen Leopards103 - 119 Guangzhou Long-Lions
06 Nov 2019 r02 Tianjin Ronggang107 - 121 Jilin Northeast

07 Nov 2019 r03 Fujian Xunxing119 - 125 Qingdao Eagles
07 Nov 2019 r03 Nanjing Monkey103 - 101 Sichuan Blue
07 Nov 2019 r03 Xinjiang Flying115 - 110 Zhejiang Guangsha
08 Nov 2019 r03 Beijing Ducks94 - 88 Shanghai Sharks
08 Nov 2019 r03 Guangdong Southern126 - 110 Shandong Golden
08 Nov 2019 r03 Guangzhou Long-Lions123 - 134 Beijing Royal
08 Nov 2019 r03 Jiangsu Dragons98 - 92 Tianjin Ronggang
08 Nov 2019 r03 Jilin Northeast105 - 84 Bayi Rockets
08 Nov 2019 r03 Liaoning Flying123 - 107 Shenzhen Leopards

09 Nov 2019 r04 Nanjing Monkey98 - 93 Zhejiang Chouzhou
10 Nov 2019 r04 Beijing Ducks115 - 104 Qingdao Eagles
10 Nov 2019 r04 Fujian Xunxing120 - 127 Xinjiang Flying
10 Nov 2019 r04 Jiangsu Dragons117 - 101 Sichuan Blue
10 Nov 2019 r04 Jilin Northeast120 - 115 Guangdong Southern
10 Nov 2019 r04 Liaoning Flying114 - 89 Bayi Rockets
10 Nov 2019 r04 Shandong Golden100 - 99 Guangzhou Long-Lions
10 Nov 2019 r04 Shanghai Sharks94 - 86 Tianjin Ronggang
10 Nov 2019 r04 Shenzhen Leopards87 - 94 Beijing Royal
10 Nov 2019 r04 Zhejiang Guangsha100 - 91 Shanxi Zhongyu

12 Nov 2019 r05 Liaoning Flying126 - 107 Nanjing Monkey
12 Nov 2019 r05 Qingdao Eagles115 - 100 Guangzhou Long-Lions
12 Nov 2019 r05 Shandong Golden96 - 82 Tianjin Ronggang
12 Nov 2019 r05 Shanxi Zhongyu106 - 87 Shanghai Sharks
13 Nov 2019 r05 Bayi Rockets107 - 129 Fujian Xunxing
13 Nov 2019 r05 Shenzhen Leopards109 - 104 Beijing Ducks
13 Nov 2019 r05 Xinjiang Flying112 - 107 Jilin Northeast
13 Nov 2019 r05 Zhejiang Guangsha87 - 75 Jiangsu Dragons
14 Nov 2019 r05 Beijing Royal107 - 104 Zhejiang Chouzhou
14 Nov 2019 r05 Sichuan Blue100 - 123 Guangdong Southern

15 Nov 2019 r06 Jiangsu Dragons91 - 100 Beijing Ducks
15 Nov 2019 r06 Xinjiang Flying127 - 105 Liaoning Flying
16 Nov 2019 r06 Qingdao Eagles136 - 127 Fujian Xunxing
16 Nov 2019 r06 Shandong Golden99 - 123 Guangdong Southern
16 Nov 2019 r06 Shanxi Zhongyu95 - 85 Nanjing Monkey
16 Nov 2019 r06 Sichuan Blue104 - 99 Guangzhou Long-Lions
16 Nov 2019 r06 Tianjin Ronggang94 - 105 Zhejiang Chouzhou
17 Nov 2019 r06 Bayi Rockets104 - 94 Jilin Northeast
17 Nov 2019 r06 Beijing Royal105 - 86 Zhejiang Guangsha
17 Nov 2019 r06 Shenzhen Leopards130 - 122 Shanghai Sharks

19 Nov 2019 r07 Fujian Xunxing122 - 101 Bayi Rockets
19 Nov 2019 r07 Guangdong Southern128 - 127 Xinjiang Flying
19 Nov 2019 r07 Nanjing Monkey98 - 116 Zhejiang Guangsha
19 Nov 2019 r07 Qingdao Eagles104 - 99 Shandong Golden
19 Nov 2019 r07 Shanghai Sharks99 - 92 Jiangsu Dragons
19 Nov 2019 r07 Tianjin Ronggang95 - 93 Sichuan Blue
19 Nov 2019 r07 Zhejiang Chouzhou114 - 122 Liaoning Flying
20 Nov 2019 r07 Beijing Ducks87 - 79 Beijing Royal
20 Nov 2019 r07 Guangzhou Long-Lions116 - 88 Shenzhen Leopards
20 Nov 2019 r07 Shanxi Zhongyu101 - 71 Jilin Northeast

21 Nov 2019 r08 Jiangsu Dragons130 - 114 Qingdao Eagles
21 Nov 2019 r08 Shandong Golden97 - 101 Sichuan Blue
21 Nov 2019 r08 Shanghai Sharks102 - 115 Zhejiang Guangsha
21 Nov 2019 r08 Tianjin Ronggang93 - 140 Guangdong Southern
21 Nov 2019 r08 Zhejiang Chouzhou122 - 116 Fujian Xunxing
22 Nov 2019 r08 Guangzhou Long-Lions105 - 137 Xinjiang Flying
22 Nov 2019 r08 Jilin Northeast82 - 78 Beijing Royal
22 Nov 2019 r08 Liaoning Flying109 - 91 Beijing Ducks
22 Nov 2019 r08 Nanjing Monkey127 - 119 Shanxi Zhongyu
22 Nov 2019 r08 Shenzhen Leopards108 - 82 Bayi Rockets

23 Nov 2019 r09 Jiangsu Dragons95 - 96 Shandong Golden
23 Nov 2019 r09 Qingdao Eagles134 - 88 Sichuan Blue
23 Nov 2019 r09 Zhejiang Guangsha99 - 75 Zhejiang Chouzhou
24 Nov 2019 r09 Bayi Rockets92 - 94 Tianjin Ronggang
24 Nov 2019 r09 Fujian Xunxing88 - 107 Nanjing Monkey
24 Nov 2019 r09 Guangzhou Long-Lions119 - 113 Shanghai Sharks
24 Nov 2019 r09 Jilin Northeast104 - 86 Beijing Ducks
24 Nov 2019 r09 Liaoning Flying111 - 105 Beijing Royal
24 Nov 2019 r09 Shanxi Zhongyu104 - 115 Guangdong Southern
24 Nov 2019 r09 Shenzhen Leopards104 - 102 Xinjiang Flying

26 Nov 2019 r10 Beijing Royal90 - 91 Beijing Ducks
26 Nov 2019 r10 Guangzhou Long-Lions130 - 99 Tianjin Ronggang
26 Nov 2019 r10 Nanjing Monkey91 - 116 Guangdong Southern
26 Nov 2019 r10 Shanghai Sharks95 - 99 Shenzhen Leopards
26 Nov 2019 r10 Xinjiang Flying120 - 100 Bayi Rockets
26 Nov 2019 r10 Zhejiang Chouzhou100 - 107 Shandong Golden
26 Nov 2019 r10 Zhejiang Guangsha126 - 114 Qingdao Eagles
27 Nov 2019 r10 Fujian Xunxing126 - 127 Jiangsu Dragons
27 Nov 2019 r10 Shanxi Zhongyu110 - 106 Liaoning Flying
27 Nov 2019 r10 Sichuan Blue98 - 117 Jilin Northeast

28 Nov 2019 r11 Beijing Ducks105 - 83 Bayi Rockets
28 Nov 2019 r11 Nanjing Monkey101 - 92 Shenzhen Leopards
28 Nov 2019 r11 Shanghai Sharks107 - 95 Guangzhou Long-Lions
28 Nov 2019 r11 Zhejiang Chouzhou123 - 118 Qingdao Eagles
28 Nov 2019 r11 Zhejiang Guangsha101 - 78 Shandong Golden
29 Nov 2019 r11 Guangdong Southern151 - 121 Fujian Xunxing
29 Nov 2019 r11 Jiangsu Dragons100 - 98 Jilin Northeast
29 Nov 2019 r11 Sichuan Blue107 - 119 Liaoning Flying
29 Nov 2019 r11 Tianjin Ronggang71 - 107 Shanxi Zhongyu
29 Nov 2019 r11 Xinjiang Flying128 - 83 Beijing Royal

30 Nov 2019 r12 Bayi Rockets112 - 116 Guangzhou Long-Lions
30 Nov 2019 r12 Qingdao Eagles115 - 122 Nanjing Monkey
30 Nov 2019 r12 Shandong Golden119 - 85 Shanghai Sharks
30 Nov 2019 r12 Shenzhen Leopards113 - 97 Zhejiang Guangsha
01 Dec 2019 r12 Beijing Ducks78 - 93 Guangdong Southern
01 Dec 2019 r12 Jiangsu Dragons113 - 121 Shanxi Zhongyu
01 Dec 2019 r12 Liaoning Flying123 - 109 Tianjin Ronggang
01 Dec 2019 r12 Sichuan Blue97 - 103 Beijing Royal
01 Dec 2019 r12 Xinjiang Flying134 - 91 Fujian Xunxing
01 Dec 2019 r12 Zhejiang Chouzhou127 - 112 Jilin Northeast

03 Dec 2019 r13 Guangzhou Long-Lions86 - 109 Beijing Ducks
03 Dec 2019 r13 Shandong Golden132 - 122 Nanjing Monkey
04 Dec 2019 r13 Jiangsu Dragons106 - 116 Xinjiang Flying
04 Dec 2019 r13 Jilin Northeast125 - 105 Fujian Xunxing
04 Dec 2019 r13 Shanghai Sharks113 - 112 Qingdao Eagles
04 Dec 2019 r13 Shanxi Zhongyu107 - 88 Zhejiang Guangsha
04 Dec 2019 r13 Tianjin Ronggang90 - 105 Beijing Royal
04 Dec 2019 r13 Zhejiang Chouzhou115 - 104 Liaoning Flying
05 Dec 2019 r13 Bayi Rockets97 - 116 Guangdong Southern
05 Dec 2019 r13 Shenzhen Leopards98 - 95 Sichuan Blue

06 Dec 2019 r14 Beijing Royal90 - 95 Shandong Golden
06 Dec 2019 r14 Fujian Xunxing124 - 90 Shanghai Sharks
06 Dec 2019 r14 Nanjing Monkey119 - 116 Zhejiang Chouzhou
06 Dec 2019 r14 Zhejiang Guangsha102 - 93 Tianjin Ronggang
07 Dec 2019 r14 Guangzhou Long-Lions115 - 123 Liaoning Flying
07 Dec 2019 r14 Qingdao Eagles112 - 136 Guangdong Southern
07 Dec 2019 r14 Shanxi Zhongyu107 - 94 Sichuan Blue
08 Dec 2019 r14 Bayi Rockets103 - 118 Jiangsu Dragons
08 Dec 2019 r14 Beijing Ducks102 - 100 Shenzhen Leopards
08 Dec 2019 r14 Jilin Northeast124 - 127 Xinjiang Flying

09 Dec 2019 r15 Fujian Xunxing100 - 105 Beijing Royal
10 Dec 2019 r15 Beijing Ducks112 - 104 Guangzhou Long-Lions
10 Dec 2019 r15 Guangdong Southern112 - 97 Zhejiang Guangsha
10 Dec 2019 r15 Jilin Northeast130 - 118 Shanghai Sharks
10 Dec 2019 r15 Liaoning Flying117 - 104 Nanjing Monkey
10 Dec 2019 r15 Qingdao Eagles94 - 73 Shenzhen Leopards
10 Dec 2019 r15 Shandong Golden107 - 92 Jiangsu Dragons
10 Dec 2019 r15 Shanxi Zhongyu110 - 114 Xinjiang Flying
10 Dec 2019 r15 Zhejiang Chouzhou120 - 103 Bayi Rockets
11 Dec 2019 r15 Sichuan Blue94 - 98 Tianjin Ronggang

12 Dec 2019 r16 Beijing Royal122 - 105 Guangzhou Long-Lions
12 Dec 2019 r16 Fujian Xunxing111 - 107 Beijing Ducks
12 Dec 2019 r16 Guangdong Southern108 - 106 Zhejiang Chouzhou
12 Dec 2019 r16 Jilin Northeast124 - 108 Nanjing Monkey
12 Dec 2019 r16 Liaoning Flying111 - 94 Shanghai Sharks
12 Dec 2019 r16 Shandong Golden106 - 97 Shanxi Zhongyu
12 Dec 2019 r16 Zhejiang Guangsha95 - 76 Bayi Rockets
13 Dec 2019 r00 Xinjiang Flying - Qingdao Eagles
13 Dec 2019 r16 Shenzhen Leopards92 - 87 Tianjin Ronggang
13 Dec 2019 r16 Sichuan Blue108 - 105 Jiangsu Dragons

14 Dec 2019 r17 Liaoning Flying115 - 105 Jilin Northeast
14 Dec 2019 r17 Nanjing Monkey128 - 98 Guangzhou Long-Lions
14 Dec 2019 r17 Shanghai Sharks87 - 88 Beijing Ducks
14 Dec 2019 r17 Zhejiang Chouzhou121 - 91 Zhejiang Guangsha
15 Dec 2019 r17 Bayi Rockets81 - 92 Sichuan Blue
15 Dec 2019 r17 Beijing Royal126 - 111 Guangdong Southern
15 Dec 2019 r17 Qingdao Eagles105 - 96 Shanxi Zhongyu
15 Dec 2019 r17 Shenzhen Leopards77 - 114 Fujian Xunxing
15 Dec 2019 r17 Tianjin Ronggang113 - 114 Jiangsu Dragons
15 Dec 2019 r17 Xinjiang Flying107 - 116 Shandong Golden

17 Dec 2019 r18 Bayi Rockets97 - 102 Xinjiang Flying
17 Dec 2019 r18 Beijing Ducks105 - 95 Zhejiang Guangsha
17 Dec 2019 r18 Guangzhou Long-Lions103 - 122 Fujian Xunxing
17 Dec 2019 r18 Jiangsu Dragons108 - 143 Guangdong Southern
17 Dec 2019 r18 Jilin Northeast103 - 101 Shenzhen Leopards
17 Dec 2019 r18 Qingdao Eagles103 - 101 Liaoning Flying
17 Dec 2019 r18 Shanghai Sharks95 - 99 Beijing Royal
17 Dec 2019 r18 Sichuan Blue103 - 119 Shandong Golden
17 Dec 2019 r18 Tianjin Ronggang116 - 113 Nanjing Monkey
18 Dec 2019 r18 Shanxi Zhongyu127 - 119 Zhejiang Chouzhou

19 Dec 2019 r19 Beijing Royal109 - 121 Qingdao Eagles
19 Dec 2019 r19 Jiangsu Dragons110 - 99 Guangzhou Long-Lions
19 Dec 2019 r19 Shandong Golden114 - 94 Liaoning Flying
19 Dec 2019 r19 Sichuan Blue116 - 112 Zhejiang Guangsha
19 Dec 2019 r19 Xinjiang Flying107 - 98 Nanjing Monkey
20 Dec 2019 r19 Beijing Ducks93 - 112 Zhejiang Chouzhou
20 Dec 2019 r19 Fujian Xunxing121 - 114 Jilin Northeast
20 Dec 2019 r19 Guangdong Southern121 - 101 Tianjin Ronggang
20 Dec 2019 r19 Shanghai Sharks106 - 93 Bayi Rockets
20 Dec 2019 r19 Shanxi Zhongyu99 - 87 Shenzhen Leopards

21 Dec 2019 r20 Beijing Royal118 - 95 Jiangsu Dragons
22 Dec 2019 r20 Bayi Rockets107 - 102 Nanjing Monkey
22 Dec 2019 r20 Fujian Xunxing85 - 101 Liaoning Flying
22 Dec 2019 r20 Guangzhou Long-Lions90 - 116 Guangdong Southern
22 Dec 2019 r20 Shanxi Zhongyu78 - 93 Beijing Ducks
22 Dec 2019 r20 Shenzhen Leopards104 - 95 Shandong Golden
22 Dec 2019 r20 Sichuan Blue88 - 119 Zhejiang Chouzhou
22 Dec 2019 r20 Tianjin Ronggang103 - 127 Qingdao Eagles
22 Dec 2019 r20 Xinjiang Flying106 - 97 Shanghai Sharks
22 Dec 2019 r20 Zhejiang Guangsha105 - 98 Jilin Northeast

24 Dec 2019 r21 Tianjin Ronggang115 - 132 Shandong Golden
24 Dec 2019 r21 Zhejiang Guangsha111 - 114 Liaoning Flying
25 Dec 2019 r21 Beijing Ducks87 - 88 Xinjiang Flying
25 Dec 2019 r21 Jilin Northeast108 - 118 Qingdao Eagles
25 Dec 2019 r21 Shenzhen Leopards109 - 102 Jiangsu Dragons
25 Dec 2019 r21 Zhejiang Chouzhou119 - 107 Guangzhou Long-Lions
26 Dec 2019 r21 Bayi Rockets80 - 89 Shanxi Zhongyu
26 Dec 2019 r21 Guangdong Southern120 - 90 Shanghai Sharks
26 Dec 2019 r21 Nanjing Monkey97 - 111 Beijing Royal

27 Dec 2019 r22 Guangzhou Long-Lions102 - 106 Zhejiang Guangsha
27 Dec 2019 r22 Zhejiang Chouzhou108 - 105 Shenzhen Leopards
28 Dec 2019 r22 Bayi Rockets108 - 124 Beijing Royal
28 Dec 2019 r22 Jilin Northeast104 - 124 Shandong Golden
28 Dec 2019 r22 Nanjing Monkey101 - 100 Beijing Ducks
28 Dec 2019 r22 Tianjin Ronggang114 - 133 Fujian Xunxing
29 Dec 2019 r22 Guangdong Southern129 - 114 Jiangsu Dragons
29 Dec 2019 r22 Liaoning Flying116 - 108 Shanxi Zhongyu
29 Dec 2019 r22 Qingdao Eagles125 - 128 Xinjiang Flying
29 Dec 2019 r22 Shanghai Sharks105 - 101 Sichuan Blue

31 Dec 2019 r23 Beijing Royal109 - 86 Shanxi Zhongyu
31 Dec 2019 r23 Guangzhou Long-Lions93 - 101 Jilin Northeast
31 Dec 2019 r23 Qingdao Eagles111 - 93 Bayi Rockets
31 Dec 2019 r23 Shandong Golden123 - 90 Fujian Xunxing
31 Dec 2019 r23 Sichuan Blue90 - 96 Beijing Ducks
31 Dec 2019 r23 Tianjin Ronggang101 - 118 Xinjiang Flying
31 Dec 2019 r23 Zhejiang Guangsha130 - 117 Nanjing Monkey
01 Jan 2020 r23 Guangdong Southern132 - 104 Shenzhen Leopards
01 Jan 2020 r23 Jiangsu Dragons103 - 111 Liaoning Flying
01 Jan 2020 r23 Shanghai Sharks110 - 126 Zhejiang Chouzhou

02 Jan 2020 r24 Bayi Rockets82 - 94 Shandong Golden
02 Jan 2020 r24 Beijing Ducks115 - 82 Tianjin Ronggang
02 Jan 2020 r24 Fujian Xunxing120 - 113 Zhejiang Guangsha
02 Jan 2020 r24 Jilin Northeast104 - 93 Qingdao Eagles
02 Jan 2020 r24 Shanxi Zhongyu124 - 114 Guangzhou Long-Lions
02 Jan 2020 r24 Xinjiang Flying120 - 111 Sichuan Blue
03 Jan 2020 r24 Liaoning Flying95 - 105 Guangdong Southern
03 Jan 2020 r24 Nanjing Monkey111 - 106 Shanghai Sharks
03 Jan 2020 r24 Shenzhen Leopards106 - 75 Beijing Royal
03 Jan 2020 r24 Zhejiang Chouzhou115 - 99 Jiangsu Dragons

04 Jan 2020 r25 Bayi Rockets89 - 114 Qingdao Eagles
04 Jan 2020 r25 Fujian Xunxing106 - 101 Shanxi Zhongyu
04 Jan 2020 r25 Jilin Northeast119 - 82 Tianjin Ronggang
04 Jan 2020 r25 Shandong Golden112 - 75 Beijing Ducks
05 Jan 2020 r25 Jiangsu Dragons111 - 119 Nanjing Monkey
05 Jan 2020 r25 Shanghai Sharks96 - 112 Beijing Royal
05 Jan 2020 r25 Shenzhen Leopards96 - 90 Guangzhou Long-Lions
05 Jan 2020 r25 Sichuan Blue108 - 119 Guangdong Southern
05 Jan 2020 r25 Zhejiang Chouzhou111 - 120 Xinjiang Flying
05 Jan 2020 r25 Zhejiang Guangsha122 - 103 Liaoning Flying

07 Jan 2020 r26 Bayi Rockets107 - 114 Jilin Northeast
07 Jan 2020 r26 Beijing Royal105 - 121 Guangzhou Long-Lions
07 Jan 2020 r26 Qingdao Eagles116 - 101 Fujian Xunxing
07 Jan 2020 r26 Shandong Golden102 - 107 Guangdong Southern
07 Jan 2020 r26 Shanghai Sharks77 - 84 Beijing Ducks
07 Jan 2020 r26 Shanxi Zhongyu93 - 90 Zhejiang Chouzhou
07 Jan 2020 r26 Shenzhen Leopards100 - 122 Liaoning Flying
07 Jan 2020 r26 Sichuan Blue117 - 98 Nanjing Monkey
07 Jan 2020 r26 Tianjin Ronggang104 - 113 Jiangsu Dragons
07 Jan 2020 r26 Zhejiang Guangsha98 - 88 Xinjiang Flying
09 Jan 2020 r03 Zhejiang Chouzhou119 - 110 Shanxi Zhongyu
09 Jan 2020 r21 Fujian Xunxing110 - 99 Sichuan Blue

14 Jan 2020 r27 Bayi Rockets102 - 110 Liaoning Flying
14 Jan 2020 r27 Guangdong Southern123 - 100 Jilin Northeast
14 Jan 2020 r27 Guangzhou Long-Lions95 - 98 Shandong Golden
14 Jan 2020 r27 Shanxi Zhongyu119 - 109 Zhejiang Guangsha
14 Jan 2020 r27 Sichuan Blue105 - 100 Jiangsu Dragons
14 Jan 2020 r27 Tianjin Ronggang122 - 102 Shanghai Sharks
14 Jan 2020 r27 Xinjiang Flying132 - 118 Fujian Xunxing
14 Jan 2020 r27 Zhejiang Chouzhou112 - 113 Nanjing Monkey
15 Jan 2020 r27 Beijing Royal102 - 100 Shenzhen Leopards
15 Jan 2020 r27 Qingdao Eagles115 - 92 Beijing Ducks

16 Jan 2020 r28 Guangdong Southern122 - 100 Sichuan Blue
16 Jan 2020 r28 Jiangsu Dragons103 - 138 Zhejiang Guangsha
16 Jan 2020 r28 Nanjing Monkey101 - 110 Liaoning Flying
16 Jan 2020 r28 Shanghai Sharks107 - 116 Shanxi Zhongyu
16 Jan 2020 r28 Tianjin Ronggang94 - 106 Shandong Golden
17 Jan 2020 r28 Beijing Ducks91 - 87 Shenzhen Leopards
17 Jan 2020 r28 Fujian Xunxing113 - 97 Bayi Rockets
17 Jan 2020 r28 Guangzhou Long-Lions116 - 113 Qingdao Eagles
17 Jan 2020 r28 Jilin Northeast102 - 94 Xinjiang Flying
17 Jan 2020 r28 Zhejiang Chouzhou126 - 97 Beijing Royal

18 Jan 2020 r29 Guangdong Southern132 - 103 Shandong Golden
18 Jan 2020 r29 Nanjing Monkey86 - 96 Shanxi Zhongyu
19 Jan 2020 r29 Beijing Ducks86 - 79 Jiangsu Dragons
19 Jan 2020 r29 Fujian Xunxing110 - 112 Qingdao Eagles
19 Jan 2020 r29 Guangzhou Long-Lions107 - 111 Sichuan Blue
19 Jan 2020 r29 Jilin Northeast107 - 95 Bayi Rockets
19 Jan 2020 r29 Liaoning Flying111 - 114 Xinjiang Flying
19 Jan 2020 r29 Shanghai Sharks113 - 106 Shenzhen Leopards
19 Jan 2020 r29 Zhejiang Chouzhou78 - 43 Tianjin Ronggang
19 Jan 2020 r29 Zhejiang Guangsha95 - 90 Beijing Royal

21 Jan 2020 r30 Bayi Rockets88 - 114 Fujian Xunxing
21 Jan 2020 r30 Beijing Royal108 - 92 Beijing Ducks
21 Jan 2020 r30 Guangzhou Long-Lions97 - 120 Shenzhen Leopards
21 Jan 2020 r30 Jiangsu Dragons103 - 90 Shanghai Sharks
21 Jan 2020 r30 Jilin Northeast128 - 91 Shanxi Zhongyu
21 Jan 2020 r30 Liaoning Flying100 - 90 Zhejiang Chouzhou
21 Jan 2020 r30 Shandong Golden109 - 122 Qingdao Eagles
21 Jan 2020 r30 Sichuan Blue99 - 98 Tianjin Ronggang
21 Jan 2020 r30 Xinjiang Flying101 - 112 Guangdong Southern
21 Jan 2020 r30 Zhejiang Guangsha132 - 106 Nanjing Monkey

05 Feb 2020 r45 Nanjing Monkey - Fujian Xunxing

06 Feb 2020 r99 Tianjin Ronggang - Guangzhou Long-Lions
09 Feb 2020 r99 Liaoning Flying - Sichuan Blue
12 Feb 2020 r99 Guangdong Southern - Beijing Ducks
12 Feb 2020 r99 Shanghai Sharks - Shandong Golden
16 Feb 2020 r99 Xinjiang Flying - Jiangsu Dragons
16 Feb 2020 r99 Zhejiang Guangsha - Shanxi Zhongyu
22 Feb 2020 r39 Guangzhou Long-Lions - Beijing Royal

05 Mar 2020 r44 Qingdao Eagles - Jilin Northeast

08 Mar 2020 r45 Beijing Royal - Bayi Rockets
08 Mar 2020 r45 Shenzhen Leopards - Zhejiang Chouzhou
20 Jun 2020 r31 Jiangsu Dragons105 - 98 Shenzhen Leopards
20 Jun 2020 r31 Nanjing Monkey95 - 112 Zhejiang Guangsha
20 Jun 2020 r31 Beijing Ducks91 - 82 Liaoning Flying
20 Jun 2020 r31 Guangdong Southern105 - 82 Shanxi Zhongyu
20 Jun 2020 r31 Qingdao Eagles99 - 113 Xinjiang Flying
21 Jun 2020 r31 Zhejiang Chouzhou115 - 97 Shanghai Sharks
21 Jun 2020 r31 Jilin Northeast97 - 85 Sichuan Blue
21 Jun 2020 r31 Guangzhou Long-Lions104 - 88 Bayi Rockets
21 Jun 2020 r31 Beijing Royal108 - 121 Fujian Xunxing
21 Jun 2020 r31 Shandong Golden84 - 83 Tianjin Ronggang

22 Jun 2020 r32 Shenzhen Leopards104 - 139 Guangdong Southern
22 Jun 2020 r32 Zhejiang Guangsha95 - 90 Shanghai Sharks
22 Jun 2020 r32 Nanjing Monkey95 - 103 Qingdao Eagles
22 Jun 2020 r32 Shanxi Zhongyu106 - 102 Jiangsu Dragons
22 Jun 2020 r32 Tianjin Ronggang72 - 101 Sichuan Blue
22 Jun 2020 r32 Xinjiang Flying102 - 82 Bayi Rockets
23 Jun 2020 r32 Beijing Ducks90 - 93 Nanjing Monkey
23 Jun 2020 r32 Fujian Xunxing107 - 112 Jilin Northeast
23 Jun 2020 r32 Liaoning Flying102 - 106 Guangzhou Long-Lions
23 Jun 2020 r32 Shandong Golden94 - 103 Beijing Royal
23 Jun 2020 r33 Zhejiang Chouzhou93 - 118 Zhejiang Guangsha
23 Jun 2020 r33 Guangdong Southern119 - 71 Jiangsu Dragons
24 Jun 2020 r33 Bayi Rockets82 - 94 Qingdao Eagles
24 Jun 2020 r33 Sichuan Blue76 - 88 Shanxi Zhongyu
24 Jun 2020 r33 Shanghai Sharks87 - 104 Liaoning Flying
24 Jun 2020 r33 Tianjin Ronggang83 - 97 Shenzhen Leopards
24 Jun 2020 r33 Xinjiang Flying67 - 78 Beijing Ducks
25 Jun 2020 r16 Xinjiang Flying95 - 90 Qingdao Eagles
25 Jun 2020 r33 Fujian Xunxing93 - 84 Shandong Golden
25 Jun 2020 r33 Guangzhou Long-Lions103 - 105 Nanjing Monkey
25 Jun 2020 r33 Shenzhen Leopards102 - 94 Jilin Northeast
25 Jun 2020 r33 Jiangsu Dragons95 - 104 Beijing Royal

26 Jun 2020 r34 Shanxi Zhongyu98 - 106 Beijing Royal
26 Jun 2020 r34 Guangdong Southern132 - 79 Tianjin Ronggang
26 Jun 2020 r34 Shanghai Sharks85 - 75 Guangzhou Long-Lions
26 Jun 2020 r34 Bayi Rockets79 - 96 Zhejiang Chouzhou
26 Jun 2020 r34 Zhejiang Guangsha100 - 87 Beijing Ducks
26 Jun 2020 r34 Jilin Northeast111 - 120 Fujian Xunxing
27 Jun 2020 r34 Xinjiang Flying102 - 82 Qingdao Eagles
27 Jun 2020 r34 Sichuan Blue79 - 68 Shandong Golden
27 Jun 2020 r34 Liaoning Flying90 - 101 Zhejiang Chouzhou
27 Jun 2020 r34 Shenzhen Leopards90 - 88 Shanxi Zhongyu

28 Jun 2020 r35 Zhejiang Guangsha92 - 100 Guangzhou Long-Lions
28 Jun 2020 r35 Beijing Royal117 - 115 Jilin Northeast
28 Jun 2020 r35 Fujian Xunxing126 - 143 Guangdong Southern
28 Jun 2020 r35 Beijing Ducks86 - 76 Shanghai Sharks
28 Jun 2020 r35 Jiangsu Dragons120 - 104 Tianjin Ronggang
28 Jun 2020 r35 Nanjing Monkey97 - 95 Bayi Rockets
29 Jun 2020 r35 Guangzhou Long-Lions107 - 111 Zhejiang Chouzhou
29 Jun 2020 r35 Liaoning Flying109 - 81 Qingdao Eagles
29 Jun 2020 r35 Shandong Golden95 - 77 Sichuan Blue
29 Jun 2020 r36 Tianjin Ronggang98 - 126 Guangdong Southern
30 Jun 2020 r36 Bayi Rockets83 - 76 Xinjiang Flying
30 Jun 2020 r36 Jilin Northeast102 - 105 Jiangsu Dragons
30 Jun 2020 r36 Nanjing Monkey107 - 120 Liaoning Flying
30 Jun 2020 r36 Shanxi Zhongyu103 - 102 Shandong Golden
30 Jun 2020 r36 Fujian Xunxing106 - 99 Shenzhen Leopards
30 Jun 2020 r36 Zhejiang Chouzhou90 - 92 Beijing Ducks
01 Jul 2020 r36 Qingdao Eagles88 - 100 Zhejiang Guangsha
01 Jul 2020 r36 Beijing Ducks - Guangzhou Long-Lions
01 Jul 2020 r36 Sichuan Blue - Shenzhen Leopards
01 Jul 2020 r36 Shanghai Sharks - Xinjiang Flying
01 Jul 2020 r37 Jiangsu Dragons - Fujian Xunxing
01 Jul 2020 r37 Guangdong Southern - Beijing Royal
02 Jul 2020 r37 Liaoning Flying - Zhejiang Guangsha
02 Jul 2020 r37 Shanxi Zhongyu - Tianjin Ronggang
02 Jul 2020 r37 Beijing Royal - Sichuan Blue
02 Jul 2020 r37 Qingdao Eagles - Shanghai Sharks
02 Jul 2020 r37 Zhejiang Chouzhou - Nanjing Monkey
03 Jul 2020 r37 Shandong Golden - Jilin Northeast
03 Jul 2020 r37 Bayi Rockets - Beijing Ducks
03 Jul 2020 r37 Nanjing Monkey - Xinjiang Flying
03 Jul 2020 r38 Jiangsu Dragons - Guangdong Southern
04 Jul 2020 r38 Sichuan Blue - Fujian Xunxing
04 Jul 2020 r38 Guangzhou Long-Lions - Shanghai Sharks
04 Jul 2020 r38 Beijing Royal - Tianjin Ronggang
04 Jul 2020 r38 Zhejiang Guangsha - Zhejiang Chouzhou
04 Jul 2020 r38 Shandong Golden - Shenzhen Leopards

07 Jul 2020 r39 Xinjiang Flying - Jilin Northeast
08 Jul 2020 r39 Shanxi Zhongyu - Bayi Rockets
08 Jul 2020 r39 Liaoning Flying - Jiangsu Dragons
08 Jul 2020 r39 Shenzhen Leopards - Nanjing Monkey
08 Jul 2020 r39 Guangdong Southern - Qingdao Eagles
09 Jul 2020 r39 Fujian Xunxing - Tianjin Ronggang
09 Jul 2020 r39 Shandong Golden - Zhejiang Guangsha
09 Jul 2020 r39 Beijing Royal - Guangzhou Long-Lions
09 Jul 2020 r40 Zhejiang Guangsha - Sichuan Blue
10 Jul 2020 r40 Shanghai Sharks - Guangdong Southern
10 Jul 2020 r40 Beijing Ducks - Jilin Northeast
10 Jul 2020 r40 Jiangsu Dragons - Bayi Rockets
10 Jul 2020 r40 Xinjiang Flying - Shanxi Zhongyu
11 Jul 2020 r40 Shenzhen Leopards - Qingdao Eagles
11 Jul 2020 r40 Fujian Xunxing - Guangzhou Long-Lions
11 Jul 2020 r40 Nanjing Monkey - Tianjin Ronggang
11 Jul 2020 r40 Liaoning Flying - Shandong Golden
11 Jul 2020 r40 Zhejiang Chouzhou - Sichuan Blue

12 Jul 2020 r41 Jilin Northeast88 - 95 Zhejiang Chouzhou
12 Jul 2020 r41 Guangdong Southern116 - 108 Bayi Rockets
12 Jul 2020 r41 Beijing Royal104 - 97 Shanghai Sharks
13 Jul 2020 r41 Qingdao Eagles85 - 114 Jiangsu Dragons
13 Jul 2020 r41 Xinjiang Flying122 - 86 Shenzhen Leopards
13 Jul 2020 r41 Tianjin Ronggang78 - 113 Liaoning Flying
13 Jul 2020 r41 Nanjing Monkey110 - 125 Shandong Golden
13 Jul 2020 r41 Beijing Ducks111 - 91 Shanxi Zhongyu

14 Jul 2020 r42 Sichuan Blue78 - 88 Shanghai Sharks
14 Jul 2020 r42 Bayi Rockets105 - 113 Zhejiang Guangsha
14 Jul 2020 r42 Guangdong Southern121 - 99 Guangzhou Long-Lions
15 Jul 2020 r42 Fujian Xunxing107 - 136 Zhejiang Chouzhou
15 Jul 2020 r42 Shanxi Zhongyu100 - 115 Nanjing Monkey
15 Jul 2020 r42 Beijing Royal86 - 104 Xinjiang Flying
15 Jul 2020 r42 Jilin Northeast118 - 125 Liaoning Flying
15 Jul 2020 r42 Qingdao Eagles113 - 108 Tianjin Ronggang

16 Jul 2020 r43 Shenzhen Leopards81 - 90 Beijing Ducks
16 Jul 2020 r43 Zhejiang Guangsha97 - 104 Guangdong Southern
16 Jul 2020 r43 Shandong Golden94 - 107 Xinjiang Flying
17 Jul 2020 r43 Nanjing Monkey111 - 95 Jilin Northeast
17 Jul 2020 r43 Bayi Rockets90 - 97 Shanghai Sharks
17 Jul 2020 r43 Guangzhou Long-Lions107 - 100 Jiangsu Dragons
17 Jul 2020 r43 Qingdao Eagles95 - 91 Beijing Royal
17 Jul 2020 r43 Liaoning Flying121 - 101 Fujian Xunxing

18 Jul 2020 r44 Guangzhou Long-Lions81 - 105 Beijing Ducks
18 Jul 2020 r44 Jiangsu Dragons96 - 76 Sichuan Blue
18 Jul 2020 r44 Zhejiang Chouzhou90 - 74 Shanxi Zhongyu
19 Jul 2020 r44 Beijing Royal106 - 123 Liaoning Flying
19 Jul 2020 r44 Tianjin Ronggang103 - 96 Bayi Rockets
19 Jul 2020 r44 Zhejiang Guangsha87 - 94 Shenzhen Leopards
19 Jul 2020 r44 Shanghai Sharks110 - 121 Jilin Northeast

20 Jul 2020 r45 Beijing Ducks84 - 73 Sichuan Blue
20 Jul 2020 r45 Fujian Xunxing106 - 101 Xinjiang Flying
20 Jul 2020 r45 Jiangsu Dragons90 - 85 Shandong Golden
20 Jul 2020 r45 Zhejiang Chouzhou98 - 107 Guangdong Southern
20 Jul 2020 r45 Shanxi Zhongyu90 - 79 Qingdao Eagles
21 Jul 2020 r45 Jilin Northeast98 - 95 Guangzhou Long-Lions
21 Jul 2020 r45 Shenzhen Leopards93 - 107 Shanghai Sharks
21 Jul 2020 r45 Tianjin Ronggang93 - 125 Zhejiang Guangsha
21 Jul 2020 r45 Beijing Royal110 - 108 Nanjing Monkey

22 Jul 2020 r46 Shandong Golden90 - 85 Jiangsu Dragons
22 Jul 2020 r46 Qingdao Eagles85 - 102 Zhejiang Chouzhou
22 Jul 2020 r46 Beijing Ducks115 - 87 Fujian Xunxing
22 Jul 2020 r46 Sichuan Blue101 - 84 Bayi Rockets
23 Jul 2020 r46 Xinjiang Flying103 - 87 Guangzhou Long-Lions
23 Jul 2020 r46 Guangdong Southern131 - 106 Nanjing Monkey
23 Jul 2020 r46 Jilin Northeast96 - 119 Zhejiang Guangsha
24 Jul 2020 r46 Shanxi Zhongyu - Liaoning Flying
24 Jul 2020 r47 Bayi Rockets - Shenzhen Leopards
24 Jul 2020 r47 Sichuan Blue - Qingdao Eagles
24 Jul 2020 r47 Shandong Golden - Zhejiang Chouzhou
24 Jul 2020 r47 Beijing Ducks - Beijing Royal
24 Jul 2020 r47 Liaoning Flying - Shanxi Zhongyu
24 Jul 2020 r47 Shanghai Sharks - Fujian Xunxing
25 Jul 2020 r47 Xinjiang Flying - Tianjin Ronggang


Download as CSV?

= TV Listing = Event Thumb = Banner Iamge = Fanart Image