All NBA First Team (Milwaukee Bucks - 2021)

All NBA First Team (Dallas Mavericks - 2020)

All NBA First Team (Denver Nuggets - 2019)

All NBA First Team (Golden State Warriors - 2018)

All NBA First Team (Cleveland Cavaliers - 2017)

All NBA First Team (Cleveland Cavaliers - 2016)

All NBA First Team (Cleveland Cavaliers - 2015)

All NBA First Team (Cleveland Cavaliers - 2014)

All NBA First Team (Cleveland Cavaliers - 2013)

All NBA First Team (Cleveland Cavaliers - 2012)

All NBA First Team (Cleveland Cavaliers - 2011)

All NBA First Team (Cleveland Cavaliers - 2010)

All NBA First Team (Cleveland Cavaliers - 2009)

All NBA First Team (Cleveland Cavaliers - 2008)

All NBA First Team (Dallas Mavericks - 2007)

All NBA First Team (Cleveland Cavaliers - 2006)

All NBA First Team (Dallas Mavericks - 2005)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 2004)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 2003)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 2002)

All NBA First Team (Sacramento Kings - 2001)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 2000)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1999)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1998)

All NBA First Team (Miami Heat - 1997)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1996)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1995)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1994)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1993)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1992)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1991)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1990)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1989)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1988)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1987)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1986)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1985)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1984)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1983)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1982)

All NBA First Team (_Deceased Basketball - 1981)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1980)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1979)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1978)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1977)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1976)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1975)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1974)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1973)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1972)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1971)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1970)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1969)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1968)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1967)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1966)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1965)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1964)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1963)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1962)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1961)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1960)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1959)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1958)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1957)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1956)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1955)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1954)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1953)

All NBA First Team (_Retired Basketball - 1952)